Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
Komplexní překladatelské a tlumočnické služby
+420 603 763 196
itc@itc.cz
CZ EN DE SP FR RU
Since 1998

Překladatelé

Naši stálí překladatelé a tlumočníci :

Angličtina

Mgr. Martin Svoboda, Ph.D. - překladatel a tlumočník
angličtina, francouzština, čeština

 • 2000 – 2004 – Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta, Katedra anglistiky a amerikanistiky, specializace: lingvistika (titul: Ph.D.)
 • 2001 – 2002 – Texas A&M University, College Station, U.S.A., English Department, Graduate Programme
 • 2001 – Testy TOEFL a GRE
 • 1993 – 2000 – Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta, obor: anglická filologie – česká filologie (titul: Mgr.)
 • 2003 – 2. cena v Překladatelské soutěži Jiřího Levého za překlad povídek Trumana Capoteho
 • 1998 – Čestné uznání v Překladatelské soutěži Jiřího Levého za překlad několika krátkých próz Gregoryho Corsa

Mgr. Jitka Crosnier Leconte – překladatel a tlumočník
angličtina, francouzština, čeština

 • 2003 Univerzita Karlova - FF - UTRL (ústav translatologie – angličtina, francouzština), PTA/PTF
 • 2002-2003 Kurs právnické francouzštiny na Francouzském institutu
 • 2001 Semestrální stáž na Ecole Supérieure d´Interpretes et de Traducteurs (ESIT) Paříž

Mgr. Lucie Hůlková – soudní překladatel a tlumočník
angličtina, dánština, čeština

 • 2000 - jmenována Krajským soudem v Hradci Králové soudním tlumočníkem pro jazyk dánský a anglický
 • 1996 - 1997 stáž na univerzitě v Odense, Dánsko
 • 1992 - 1998 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, katedra anglistiky a amerikanistiky a katedra nordistiky a nederlandistiky

PhDr. Alice Tihelková, Ph.D. – překladatel
angličtina, čeština

 • 2002 - odborná asistentka na Katedře anglického jazyka a literatury Filozofické fakulty ZČU Plzeň; specializace: aplikovaná jazykověda a britské reálie
 • 2003 - 2006 doktorandské studium anglického jazyka na Ústavu anglistiky a amerikanistiky UK v Praze; téma disertace: Teorie a praxe českých překladových odborných slovníků
 • 1993 - 1999 studium na Filozofické fakultě UK v Praze; studijní obory: anglistika-amerikanistika a historie

Mgr. Hana Kočí – soudní překladatel a tlumočník
angličtina, čeština

 • 1998 - jmenována soudním tlumočníkem pro jazyk anglický
 • 1991 - Masarykova Universita – Filozofická fakulta – angličtina, čeština
 • 1986 - státní jazyková zkouška z angličtiny a ruštiny

Ing. Magdaléna Kolínová, Ph.D. - soudní tlumočník angličtina
angličtina, čeština

 • 2005 - Kurz právnické angličtiny na PF Univerzity Karlovy – Juridikum
 • 2004 Státní jazyková škola - Speciální překladatelská státní zkouška z angličtiny
 • 2002 Státní jazyková škola - Všeobecná státní zkouška z angličtiny
 • 2001 Vysoká škola chemicko-technologická - Technická kybernetika (doktorské studium)
 • 1997 Vysoká škola chemicko-technologická - Fyzikální chemie

Mgr. Lucie Martinková – překladatel a tlumočník
francouzština, angličtina, čeština

 • 2003 Stáž v Institutu tlumočení ESIT, Paříž
 • 2003 Stáž v Bruselu (Evropský parlament, Evropská komise)
 • Ústav translatologie FF UK Praha
 • 2002-2003 Evropský kurz konferenčního tlumočení Euromasters - francouzština, angličtina
 • 2001 Kurz angličtiny, Pařížská radnice
 • 1999-2000 Kurz obchodní a hospodářské francouzštiny, Obchodní a průmyslová komora, Paříž
 • 1994-1999 Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, katedra romanistiky

Mgr. Vendula Hořejšová - překladatel, tlumočník
němčina, angličtina, čeština

 • 2004 - Studijní pobyt v USA
 • 2004 - Kurz právnické němčiny - Spolek pro další vzdělávání právníků Juridikum
 • 2004 - Kurz právnické angličtiny na PF Univerzity Karlovy – Juridikum
 • Ústav translatologie FF UK Praha
 • 2003 - Evropský kurz konferenčního tlumočení Euromaster – němčina, angličtina
 • 2002 - Filozofická fakulta UK: Germanistika - historie
 • 2001 - studijní pobyt na Universität Konstanz
 • 2000 - Filozofická fakulta UK: Andragogika a personální řízení
 • 1998 - studijní pobyt na Universität Wien

Mgr. Pavlína Cilenti – překladatel, soudní tlumočník angličtiny
angličtina, čeština

 • 2005 - Kurz právnické angličtiny na PF Univerzity Karlovy – Juridikum
 • 2000 Univerzita Karlova, anglistika-amerikanistika

Mgr. Martina Šimůnková - překladatel a tlumočník - soudní tlumočník
angličtina, čeština

 • 2003-2004 - studium právnické angličtiny na Právnické Fakultě UK
 • 2000-2001 - pracovní stáž v Paříži
 • 2001-2002 - pracovní stáž v Londýně
 • 1995-2000 - Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (anglistika, amerikanistika)

MUDr. Alice Beranová, PhD. – překladatel a tlumočník
angličtina, čeština

 • 1992-1998 - II.LF UK
 • 1998-2001 - PGS LF Hradec Králové, UK
 • anglický jazyk TOEFL, německý jazyk státní jazyková zkouška I.

Mgr. Petra Seifertová - soudní překladatel 
angličtina

 • 1998 - jmenována soudním tlumočníkem

Němčina

Mag. phil. Uta Silze - (DE), překladatel a tlumočník
němčina, ruština, čeština

 • 2003 - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 2000 - Univerzita Bamberg (DE), obor čeština - ruština

Ing. Kateřina Fraňková soudní překladatel a tlumočník
němčina, slovenština, čeština

 • 1998 – Jmenována soudní tlumočnicí pro německý jazyk
 • 1997 – Státní jazyková škola - speciální překladatelská a tlumočnická státní zkouška
 • 1984 - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie vody

Mgr. Vendula Hořejšová - překladatel, tlumočník
němčina, angličtina, čeština

 • 2004 - Studijní pobyt v USA
 • 2004 - Kurz právnické němčiny - Spolek pro další vzdělávání právníků Juridikum
 • 2004 - Kurz právnické angličtiny na PF Univerzity Karlovy - Juridikum
 • 2003 - Evropský kurz konferenčního tlumočení na (Euromaster) – němčina, angličtina
 • 2002 - Filozofická fakulta UK: Germanistika - historie
 • 2001 - studijní pobyt na Universität Konstanz
 • 2000 - Filozofická fakulta UK: Andragogika a personální řízení
 • 1998 - studijní pobyt na Universität Wien

Mgr. Blanka Strážnická – překladatel a tlumočník
němčina, čeština

 • 1998 - 2001 překlady/tlumočení v bankovním sektoru
 • 1997 - Masarykova univerzita v Brně, obor germanistika
 • 1995 - Studijní pobyt na Freie Universität Berlin


PhDr. Jan Vaňo – překladatel a tlumočník
čeština, němčina, angličtina

 • 1983 – 1988  FF UK, obor čeština – němčina
 • letní semestr 1986 na Humboldtově univerzitě v Berlíně
 

Francouzština

Doc. PhDr. Eva Beránková, Ph.D. - soudní překladatel a tlumočník
francouzština, čeština

 • 2003 - Odborný asistent na Ústavu románských studií, FF UK
 • 2002 - Doktorát na Université Paris IV- Sorbonne
 • 2001 - Jmenována soudním tlumočníkem pro jazyk francouzský
 • 1998 - Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav románských studií

PhDr. Jiřina Růžičková – překladatel a tlumočník
francouzština, vietnamština, čeština

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, katedra romanistiky

Mgr. Jitka Crosnier Leconte – překladatel a tlumočník
francouzština, angličtina, čeština

 • 2003 Univerzita Karlova - FF - UTRL (ústav translatologie – angličtina, francouzština), PTA/PTF
 • 2002-2003 Kurs právnické francouzštiny na Francouzském institutu
 • 2001 Semestrální stáž na Ecole Supérieure d´Interpretes et de Traducteurs (ESIT) Paříž

Mgr. Lucie Martínková – překladatel a tlumočník
francouzština, angličtina, čeština

 • 2003 Stáž v Institutu tlumočení ESIT, Paříž
 • 2003 Stáž v Bruselu (Evropský parlament, Evropská komise)
 • 2003 Ústav translatologie FF UK Praha
 • 2002-2003 Evropský kurz konferenčního tlumočení (Euromasters) - FJ, AJ, Katedra
 • 2001 Kurz angličtiny, Pařížská radnice
 • 1999-2000 Kurz obchodní a hospodářské francouzštiny, Obchodní a průmyslová komora, Paříž
 • 1994-1999 Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, katedra romanistiky
 • 2005 - 2006 - kurz právnické francouzštiny pro překladatele a tlumočníky
 • 1989 - 1994 - FFUK, katedra překladatelství tlumočnictví (obor francouzština, ruština)
 • 1994 - Stáž na překladatelsko-tlumočnickém institutu ILMH v Bruselu
 • 1992 - Stáž na překladatelsko-tlumočnickém institutu MGLU v Moskvě
 • Od roku 1994 simultánní a konsekutivní tlumočení pro různé společnosti a organizace, mezi nimi např. pro Service culturel de l’Ambassade de France v Praze, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Asociaci českých pojišťoven, Karosu, Renault a.s., Asociaci frankofonních lékařů, Maison de Bourgogne, předávání Českých lvů apod. Překlady odborných textů z různých oborů,např. stavebnictví, automobilový průmysl, pojišťovnictví, ekonomie, právo, pivovarnictví, vinařství, atd.
 • Od ledna 2006 výuka francouzštiny na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Španělština

Mgr. Lenka Filová - soudní překladatel a tlumočník
španělština, čeština

 • 2004 - Kurz práva pro tlumočníky a překladatele, Juridikum při PF UK
 • 2001 - studijní pobyt ve Španělsku
 • 2000 - jmenována soudní tlumočnicí pro jazyk španělský
 • 1998 - Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, obor španělština
 • 1999 - 2000 studijní pobyt ve Španělsku
 • 1998 - Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, obor španělština

Mgr. Tomáš Fila – překladatel a tlumočník
španělština, francouzština, čeština

 • 2001 - Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, obor španělština-francouzština
 • 2001 - studijní pobyt ve Španělsku
 • 1999 - 2000 studijní pobyt ve Španělsku 2001 studijní pobyt ve Španělsku

Mgr. Olga Babiaková - překladatel, tlumočník
ruština, španělština, čeština

 • 2003 - Univerzita Palackého – Filozofická fakulta - ruská a španělská filologie

Jitka Jeřábková – překladatel a tlumočník
španělština, čeština

 • 2001 – 2002 stáž Universita Santiago de Compostela
 • 2001 – Všeobecná statní zkouška
 • od 2000 - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Filologie obor španělština
 • 1995 - 2000 dvojjazyčné česko-španělské gymnázium

Italština

Mgr. Tereza Dürrová – soudní překladatel a tlumočník
italština, španělština, čeština

 • 2003 - jmenována soudním tlumočníkem pro jazyk italský
 • 2002 - Univerzita Palackého v Olomouci - romanistika
 • 1999 - studijní pobyt na Universita degli Studi di Udine, Itálie
Mgr. Gabriela Bognárová (soudní překlady - tlumočení)
italština
 • UK Praha - studium italského italského jazyka
 

Ruština

Mgr. Elena Holíková – soudní překladatel a tlumočník
ruština, ukrajinština, čeština

 • 1993 - Soudní tlumočník pro jazyk ruský a ukrajinštinu, zapsána u Městského soudu v Praze
 • Doplňkové studium v oboru: právo, ekonomie, kultura

Ing. Elena Schäferová – (RUS/CZE), překladatel a tlumočník
ruština, čeština

 • 1995 - Ukrajinský polygrafický institut - polygrafické stroje

Mgr. Olga Babiaková - překladatel, tlumočník
ruština, španělština, čeština

 • 2003 - Univerzita Palackého – Filozofická fakulta - ruská a španělská filologie

Ukrajinština

Mgr. Elena Holíková – soudní překladatel a tlumočník
ruština, ukrajinština, čeština

 • 1993 - Soudní tlumočník pro jazyk ruský a ukrajinštinu, zapsána u Městského soudu v Praze
 • Doplňkové studium v oboru: právo, ekonomie, kultura
 

Maďarština

Ing. Luděk Mészáros – (HU/CZE), soudní tlumočník a překladatel
maďarština, slovenština, čeština

 • 1989 - jmenován soudním tlumočníkem pro maďarský jazyk (Krajským soudem JČK)
 • 1979 - ukončení dvouletého postgraduálního studia na Vojenské akademii v Brně, obor vojenská chemie
 • 1974 - ukončení pětiletého studia na Vojenské akademii v Brně, obor vojenská chemie
 • 1969 - maturita (na gymnáziu v Dunajské Stredě, s vyučovacím jazykem maďarským)
Ing. Tomáš Kis - tlumočník a překladatel (rodílý mluvčí)

Ing. E. Szabo - (rodilý mluvčí)   tlumočník a překladatel
jmenován soudním tlumočníkem

 

Japonština

Doc. Ing. Jan Sýkora, CSc
japonština

 • 2001 - Doc. Karlovy University Praha  
 • 1991 - Saga University Japonsko 


Mgr. Jitka Schwarzová – tlumočník a překladatel
japonština, angličtina, čeština

 • 2003 – studijní pobyt na Univerzitě v Japonsku
 • 2002 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy ústav Dálného východu - Japanologie

Mgr. Alena Čechová – překladatelka a tlumočnice
japonština

 • 2007 - Ph.D. student, Fakulta of Arts and Philosophy, Institut Východoasijiských studií
 • 2003 - Karlova Universita Praha, Studium Japonského jazyka, Propomce
 • 2001–2002 - Waseda University (postgraduální studium), Tokyo, Japonsko, Absolventka Školy japonské literatury + Studium japonštiny; publikace článku o moderní japonské literatuře: „Yokomitsu Riichi to Shinkankakuha“ (18 stran) , Shu, Waseda University Annual, Vol. 14
 • 2000–2001 - Karlova Universita Praha (postgraduální studium), Studium Japonštiny
 • 1996–2000 - Karlova Universita Praha, Studium Japonštiny
 • 1995–1996 - California Sun School (Americká jazyková škola), Praha, Statní zkouška
 

Slovenština

Mgr. Zdeněk Staněksoudní překladatel a tlumočník
slovenština, polština, čeština

 • 1998 – jmenován soudním tlumočníkem pro jazyk slovenský (Kraj. soudem v Brně)
 • 1992 – jmenován soudním tlumočníkem pro jazyk český (Měst. soudem v Bratislavě)
 • 1984 – Masarykova Univerzita Brno – PdF

Arabština

PhDr. Andrea Moustafa, Ph.D. – soudní překladatel a tlumočník
arabština, angličtina, čeština

 • 1998 - 2006 - postgraduální studium, Ústav Blízkého východu a Afriky, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • 1998 - jmenována soudním tlumočníkem jazyka arabského
 • 1991 - 1997 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor anglistika a amerikanistika/arabistika
 • 1995 - 1996 studijní pobyt, Káhira, Egypt
 • 1993 - studijní pobyt, University of East Anglia, Norwich, Velká Británie

Ing. Salman Al-Nashi - rodilý mluvčí
 
 • Zemědělský inženýr / obor zemědělská ekonomie Univerzita Bagdád 

Nizozemština

Mgr. Irena van Vuurenová - dipl. soudní překladatel a tlumočník holandština
nizozemština, francouzština, ruština, čeština

 • 1994 - jmenována soudní tlumočnicí pro jazyk nizozemský
 • 1988 - zapsána u soudu v Amsterdamu jako soudní tlumočník češtiny/nizozemštiny
 • 1979 - 1993 pobyt v Nizozemí (různé jazykové kurzy)
 • 1977 - 1978 Vrije Universtiteit Brussel (francouzština)
 • 1973 - 1977 FF UK, obor překladatelství - tlumočnictví (francouzština/ruština)

Dr. Petra Martínková - soudní tlumočník
nizozemština, francouzština,

Finština, švédština

PhDr. Kaupinnen – překladatel a tlumočník
finština, švédština, čeština

 

Dánština

Mgr. L. Hůlková – soudní překladatel a tlumočník
angličtina, dánština, čeština

 • 2000 - jmenována Krajským soudem v Hradci Králové soudním tlumočníkem pro jazyk dánský a anglický
 • 1996 - 1997 stáž na univerzitě v Odense, Dánsko
 • 1992 - 1998 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, katedra anglistiky a amerikanistiky a katedra nordistiky a nederlandistiky

Hebrejština

Mgr. Robert Řehák – soudní tlumočník a překladatel
čeština, hebrejština, němčina, angličtina, ruština

 • 2002 - získání statutu soudního tlumočníka jazyka hebrejského rozhodnutím Městského soudu v Praze
 • od 1999 - počátek postgraduálního doktorandského studia na Univerzitě Karlově v Praze – téma disertační práce: hebrejská onomatologie
 • 1999 - dosažení magisterského titulu na Univerzitě Karlově v Praze
 • 1997 - Zkouška PTOR z ivritu (novohebrejština)
 • 1997-98 - studium hebrejštiny a judaistky na Hebrejské Univerzitě v Jeruzalémě, Izrael
 • 1995-97 - studium judaisticky, semitistiky a teologie na Univerzitě Karla-Ruprechta a Vysoké škole pro židovská studia v Heidelberku, Německo
 • 1995 - LATINUM, GRAECUM, HEBRAICUM na UK v Praze

Polština

Mgr. Roman Joura – překladatel, tlumočník - polština
polština, čeština

 • 1999 - Závěrečná magisterská zkouška na Fakultě Filologie polské Varšavské Univerzity
 • 1990–1997 - Fakulta Filologie polské Varšavské Univerzity, denní studium
 • 1989–1990 - Kurs polského jazyka na Varšavské Univerzitě