Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
Komplexní překladatelské a tlumočnické služby
+420 603 763 196
itc@itc.cz
CZ EN DE SP FR RU
Since 1998

Angličtina

PŘEKLÁDÁME A TLUMOČÍME Z I DO ANGLIČTINY V TĚCHTO OBORECH

Angličtina patří mezi nejrozšířenější světové jazyky. Její znalost dnes patří k základním požadavkům v kterémkoliv oboru. Angličtina se stala jazykem moderních komunikací. Je téměř nutností znát základní termíny na poli finančním, bankovním a obchodním. Angličtina je živý jazyk, který se neustále vyvíjí, vzniká tedy řada nových spojení a termínů. Proto je při jejím překladu nutné pružně reagovat na stále se vyvíjející odbornou terminologii. 

Angličtina se píše latinkou. S výjimkou některých přejatých slov bez diakritiky. Díky dominantní pozici angličtiny ve světě (a též díky výpočetní technice, která zpočátku podporovala především anglický jazyk) se anglická abeceda stává de facto standardem pro „základní latinku“ – přestože ne všechna její písmena byla původně obsažena v latině.

Angličtina používá historický pravopis, který odráží stav jazyka okolo roku 1 400. Vzhledem k tomu, že téměř nereflektuje změny, ke kterým došlo ve vývoji později, písemný projev se značně rozchází s výslovností. Pravopisná pravidla mají velké množství výjimek, lze jen zhruba odhadnout, jak se které slovo vysloví. Problematická je obvykle výslovnost cizích slov, především těch převzatých z francouzštiny. 

Vzhledem k velkému jazykovému území a velkému počtu mluvčích se výslovnost regionálně dost liší. Existují dva všeobecně přijímané standardy anglické výslovnosti, a to britský, označovaný jako Received Pronunciation (RP), a americký, známý jako General American (GA).

Přízvuk je v jazyce pohyblivý. Ve slovech germánského původu stojí zpravidla na první slabice (s výjimkou slov s nepřízvučnými předponami). V četných přejatých slovech se však může nacházet na jakékoliv slabice, často rozlišuje význam stejně psaných slov. Přízvuk výrazně ovlivňuje výslovnost samohlásek. Nepřízvučné samohlásky jsou redukovány.

Dnes se anglicky domluvíte v mnoha zemích. Jako mateřský jazyk figuruje například v těchto zemích: Spojené království, Irsko, Spojené státy americké, Austrálie, Nový Zéland, Kanada, Jihoafrická republika. Je však používána v mnoha zemích světa jako jeden z úředních jazyků (například Indie, Kanada, Jižní Afrika).
Používá se však i mezi lidmi z různých zemí, kteří si navzájem nerozumí, ale používají ji jako univerzální dorozumívací jazyk. Kvůli rozšíření v zemích, kde není mateřštinou, se vyvinulo mnoho mutací smícháním s jazykem určité země. Tyto dialekty se nazývají jmény, které vznikly jako slovní hříčky nejčastějších chyb ve výslovnosti. 

Pro jednotlivé překlady, ať už do angličtiny, nebo z angličtiny, zajistíme profesionální překladatele, kteří jsou seznámeni s danou problematikou. Přesto je velmi důležitá zpětná vazba s klientem.

Důležité informace:

 • K jednotlivým zakázkám se snažíme přistupovat individuálně.
 • Na našich překladech do angličtiny se podílí vysokoškolsky vzdělaní překladatelé, specializující se na jednotlivé obory.
 • Někteří z našich překladatelů jsou rodilí mluvčí (aktivní překlady), kteří mají zkušenosti s odborným výrazivem a překladem.
 • Mimo překladu zajišťujeme také odbornou či jazykovou korekturu.
 • Všechny dokumenty jsou pro nás přísně důvěrné, garantujeme zachování mlčenlivosti.
 • Zajišťujeme také soudně ověřené překlady.

Jsme schopni zajistit kvalitní překlad angličtiny u těchto oborů:

 • Automobilový průmysl
 • Dabing
 • Ekonomika, Finance
 • Elektrotechnika, Energetika
 • Strojírenství
 • Chemie
 • Informační systémy
 • Literatura, umění
 • Lokalizace softwaru
 • Medicína
 • Obchodní korespondence
 • Právo (smlouvy, zákony, protokoly, vyhlášky)
 • Reklama, průzkum trhu
 • Řídící a regulační systémy
 • Stavebnictví
 • Školství, vzdělávání a sociologie
 • Těžba, Důlní obory
 • Vojenství
 • Zdravotnictví, Farmacie

Tlumočení v anglickém jazyce

Nabízíme profesionální tlumočnické služby v anglickém jazyce. Všichni naši tlumočníci mají dlouholeté zkušenosti s nejrůznějšími druhy tlumočení. Samozřejmostí je profesionální vystupování, pohotovost a rychlost. Víme, že při tlumočení z jednoho jazyka do druhého je třeba dbát jak na odbornou terminologii tlumočeného textu, tak i na specifika jednotlivých kultur.Jsme vybaveni velmi kvalitní tlumočnickou a ozvučovací technikou. U tlumočení je pro dosažení maximální kvality třeba dodat potřebné materiály v dostatečném předstihu.

Zajistíme pro vás jakýkoliv typ tlumočení:

 • konsekutivní (následné) tlumočení
 • simultánní tlumočení
 • soudní tlumočení
 • doprovodné tlumočení
 • dabing
 • tlumočení po telefonu

Překladatelé a tlumočníci pro překlady do angličtiny

Naši překladatelé a tlumočníci angličtiny jsou podrobeni pečlivému výběru. Jen tak můžeme zajistit kvalitní a profesionální služby.
 

Jak jsme zmiňovali, angličtina patří mezi nejrozšířenější světové jazyky. Její znalost dnes patří k základním požadavkům v kterémkoliv oboru. Angličtina se stala jazykem moderních komunikací. Je téměř nutností znát základní termíny na poli finančním, bankovním a obchodním.  Co se „typu“ angličtiny týká, všichni naši překladatelé vychází ze standardní britské angličtiny, která se používá v ekonomickém, obchodním a finančním jazyce.

Překladatelé a tlumočníci angličtiny jsou vysokoškolsky vzdělaní, mají za sebou dlouholetou praxi v jednotlivých oborech a své práci se věnují s nejvyšším nasazením. Pro lepší informovanost našich klientů a jako garanci kvality jsme jako první kancelář zveřejnili jména a údaje o vzdělání a praxi našich překladatelů a tlumočníků. Naši klienti přesně vědí, kdo pro ně překládá, a mají zpětnou vazbu na překladatele nebo tlumočníka, který pro ně dlouhodobě pracuje. Překladatelé a tlumočníci angličtiny jsou průběžně vyhodnocováni, a tím motivováni k prohlubování jazykových a oborových znalostí.

Mezi naše stálé klienty patří:

 • Barum
 • BASF, s.r.o.
 • Bosch diesel, s.r.o. Jihlava
 • Bouygues Česká Republika, a.s.
 • CBI Praha, s.r.o.
 • ČKD Praha, a.s.
 • Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
 • Český investiční holding, a.s.
 • Český svaz interních auditorů
 • Český svaz stavebních inženýrů
 • Deloitte & Touche
 • Eletec výtahy, s.r.o.
 • Feddersen Laule Scherzberg & Ohle Hansen Ewerwahn, v.o.s.
 • Gratenau Praha, s.r.o.
 • Jihlavská lokomotivní společnost, a.s.
 • Keller Speciální zakládání, s.r.o.
 • Knauf Praha, s.r.o.
 • KOVO, a.s.
 • Lufthansa
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstvo vnitra ČR
 • Metroprojekt Praha, a.s.
 • Metrostav, a.s.
 • Nadace České sportovní reprezentace
 • Parlament České republiky
 • PricewaterhouseCoopers
 • Porta, s.r.o.
 • Procter & Gamble - Rakona, a.s.
 • Omya - obchodní společnost, s.r.o.
 • Ravak, a.s.
 • Sigma Aldrich, s.r.o.
 • STEM - středisko empirických výzkumů, s.r.o.
 • TECO, a.s. - Kolín
 • Universita Karlova - I. a III. lékařská fakulta
 • Úřad vlády ČR