www.apostila-superlegalizace.cz
Již od roku 1998
CZ SP DE SP FR RU
ITC - Ing. Jan Žižka, IČ: 67908357, Sokolská 31, Lékařský dům, 120 00 Praha 2

ITC - Ing. Jan Žižka
Překlady a tlumočení

Překlady srbština

 Zajišťujeme překlady - tlumočení srbštiny,  a to včetně překladů soudních i odborných textů.Srbština
 je jazyk srbského obyvatelstva v Srbsku, Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Černé Hoře a dalších zemích v Evropě, Americe a Asii. V podstatě jde o jiný název pro v Srbsku užívaný dialekt srbochorvatštiny, která byla úředním jazykem v Jugoslávii do roku 1992.Spisovný srbský jazyk je založen na štokavském nářečí, hovorový jazyk rozlišuje východní (ekavskou) a západní (ijekavskou) variantu.
V systému se zařazuje mezi indoevropské jazyky a patří do slovanské jazykové rodiny (konkrétně jihoslovanské). Stejně jako ostatní slovanské jazyky se vyvíjela od společného základu – praslovanštiny.