www.apostila-superlegalizace.cz
Již od roku 1998
CZ SP DE SP FR RU
ITC - Ing. Jan Žižka, IČ: 67908357, Sokolská 31, Lékařský dům, 120 00 Praha 2

ITC - Ing. Jan Žižka
Překlady a tlumočení

Překlady gruzínština

 Zajišťujeme překlady i tlumočení gruzínštiny, a to včetně překladů soudních.


Gruzínština je jedním z nejdůležitějším z jihokavkazských jazyků. Ty dále zahrnují svanštinu a megrelštinu - ty jsou rozšířené především v severozápadní Gruzii - a lazštinu, rozšířenou podél tureckého pobřeží Černého moře od Melyatu ke gruzínským hranicím.
Gruzínština se od megrelštiny a lazštiny oddělila v prvním tisíciletí př. n. l. Podle množství změn a lingvistických odhadů začalo první dělení již ve druhém tisíciletí př. n. l. nebo dříve oddělením svanštiny. Megrelština a lazština se oddělily přibližně o tisíc let později. Nese s sebou bohatou literární tradici. 
V gruzínštině se gramatické tvary a vztahy mezi větnými členy vyjadřují pomocí předpon a přípon.